AEMN – Hédervári nyilatkozat

A Győr-Sopron megyei Hédervár kastályában az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének 2012. évi kongresszusán nyilatkozatot fogadtak el a résztvevők:

A szövetség nyilatkozata

Az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetsége, amelynek tagjait politikai szervezetek alkotják Franciaországból, Olaszországból, Szlovéniából, Magyarországról, Bulgáriából, Litvániából, Spanyolországból, Portugáliából, Belgiumból (Vallónia és Flandria), a kongresszusukat japán megfigyelők jelenlétében tartják a magyarországi Héderváron.

1) A Szövetség tagjai elsőként hálás köszönetüket szeretnék kinyilvánítani Kovács Béla úrnak, az Európai Parlament képviselőjének az esemény megszervezéséért, valamint Balczó Zoltán úrnak, a magyar Országgyűlés alelnökének, akinek a részvétele megtiszteltetés volt számukra.

2) A Szövetség tagjai teljes egyet nem értésüket fejezik ki az új európai szerződéssel kapcsolatban, melyeket mindegyik nemzetre az emberek beleegyezése nélkül rákényszerítettek. E szerződés következményeként a tagállamokat teljes mértékben az európai technokraták hatalma alá kényszerítik, anélkül, hogy az megoldaná Európa bármely gazdasági vagy pénzügyi problémáját, miközben Európa hanyatlását az inkább felgyorsítja az abban foglalt megszorítás eredményeképpen.

3) A Szövetség tagjai megerősítik elkötelezettségüket a hagyományos európai értékekhez, úgy mint a család, amely a társadalom legalapvetőbb alkotóeleme, s amelyet férfi és nő egysége alkot, s melynek célja az élet továbbörökítése és a gyermekek kiművelése.

4) A Szövetség tagjai nemzetközi téren ismételten kinyilvánítják elkötelezettségüket a Nemzetek Európai Törvényének eredeti elvei iránt: a nemzetek szabadsága és szuverenitása; más nemzetek belpolitikájába való be nem avatkozás; a nemzetközi viták békés rendezése döntőbíróság által; kulturális, ipari és politikai együttműködés a nemzeti függetlenségek csorbítása nélkül.

Hédervár, 2012. október 21.