Hogyan mozgósíthatóak az EU-kritikus szavazók?

Az AEMN saját kiadvánnyal hívja fel az euro-kritikus szavazók figyelmét az EP-választások fontosságára és tétjére.

Tanulmányok és az aktuális EP-választásokról szóló előrejelzések mutatják, hogy a hagyományos, nemzeti és EU-kritikus szavazóréteg a legkevésbé hajlandó arra, hogy gyakorolja választójogát – ami a tiltakozásnak tulajdonképpen egy formája. Politikai elemzők és politikai vezetők egyaránt választ keresnek a kérdésre: hogyan mobilizálhatóak ezek a szavazók?

Az alapszabályban megfogalmazott célok, valamint a frissített munkaterv, illetve az EP-választásokban való részvételi szándék deklarációja mentén az AEMN arra az elhatározásra jutott, hogy foglalkozik a kérdéssel, hiszen elemi érdeke is megtaláni az utat a szavazók mozgósítására. Első lépésként az AEMN egy kísérleti projectet valósított meg, melynek célja az EP-választások tudatosítása annak érdekében, hogy a nemzeti, EU-kritikus és EU-szkeptikus ideológiákkal szimpatizáló választók részvételi szándékát erősítse.

Az “Európai szintű politikai pártok” megismertetésének 2013-as projectjének sikere alapján az AEMN elhatározta, hogy a teljes népességet megcélzó EP-választás népszerűsítést hajt végre, hogy bemutathassa azokat az ideológiai irányzatokat és politikai programokat, melyek valódi választási lehetőséget jelentenek. A népszerűsítés földrajzi területe 204-ben Magyarország volt.

A világnézetileg közelálló időszaki kiadványokkal szerzett 2013-as tapasztalatokra építve az AEMN idén arra vállalkozott, hogy önálló szerkesztésű és kiadású időszaki újsággal jelenjen meg, pl. hirdetések helyett. A project hatását szórólap-program erősítette meg a háztartások többségét megcélozva.

A 12-oldalas “Európa választ” c. újság alapvető információkat tartalmaz az EP választási rendszeréről, bemutatja az európai szintű pártokat, illetve azok programját és buzdít a választási részvételre. Az újság példányszáma 4.100.000.  A szórólap-program azonban anyagi korlátok miatt csak 1.867.000 háztartásra korlátozódott.

A népszerűsítés masszív hatása révén a magyar társadalom széles rétegeinek tudatossága emelkedett az Európai Parlamenti Választásokat, az európai szintű politikai pártokat, valamint az AEMN létezését és programját illetően. A párt politicai és társadalmi tevékenységével kapcsolatosan is az ismertség mérhetően nőtt a magyar társadalmon belül. Ezért a sikerek alapján az AEMN a jövőben is fontolóra veszi saját kiadású sajtótermékek készítését, immár nem csak Magyarországon, hanem azokban a régiókban, ahol a párt jelentősebb aktivitást fejt ki.