Az alapító okirat preambuluma

Az Európai Közösséget megalapító Szerződésre, és kiváltképp a 191. cikkre tekintettel;
Figyelembe véve az (EC) No 2004/2003 sz., az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó 2003 november 4-i szabályozását, illetve a javított Szabályozást (EC) No 1524/2007 December 18

Az aláíró természetes és jogi személyek az alábbiakban megegyeznek abban, hogy megalapítják a Francia törvények szerint az alábbi nonprofit szervezetet: Alliance Européenne des Mouvements Nationaux (magyarul: Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetsége)